ЕСТИ накратко

ЕСТИ накратко

За Еуропиън Сертификейшън aнд Тестинг Инститют ЕООД  – накратко

Нашият профил

ЕСТИ  ЕООД е новосъздадена  компания за сертификацията на технически продукти с амбицията да се утвърди на българския и европейски пазар.

ЕСТИ е Нотифициран орган с NB 2853.

ЕСТИ подпомага икономическите оператори, за изпълняване на изискванията на Европейските Директиви и Регламенти.

Нашите услуги са разпределени в следните направления:

  • Оценяване съответствието на Радиосъоръжения
  • Оценяване на съответствието на Машини
  • Оценяване на съответствието на Лични предпазни средства /предстояща нотификация/
  • Оценяване съответствието за Електромагнитна съвместимост /предстояща нотификация/

Основните ни принципи се основават на недискриминативен, независим и безпристрастен начин на работа, отсъствие на конфликт на интереси, компетентност и обоснованост на оценките за съответствие.