Оценка на съответствието на технически продукти по европейски директиви и регламент

Оценка на съответствието на технически продукти по европейски директиви и регламент

ЕСТИ е с утвърдено име на българския пазар в сертификацията на технически продукти.
Нотифициран орган сме по Директива 2014/53/ЕС за предоставянето на пазара на радиосъоръжения и оценяване на съответствието, Директива 2006/42/ЕО  относно машините на Европейският парламент и на Съвета и по Регламент (ЕС) 2016/425  на Европейският парламент и Съвета относно Личните предпазни средства и предстояща нотификация по Регламент 2016/425.

Нашата цел е да бъдем полезни на икономическите оператори със специализираните си услуги и да осигуряваме експертиза за почти всички сектори на икономиката.

РЕГИСТЪР  НА  СЕРТИФИКАТИ                            ПОЛЕЗНА  ИНФОРМАЦИЯ

– Издадени Сертификати за Радиосъоръжения                            празно

/ очаквайте скоро…./

– Издадени Сертификати за машини

/ очаквайте скоро…./

– Издадени Сертификати ла Лични предпазни

Средства

/ очаквайте скоро…./