Оценка на съответствието на техническите продукти

Оценка на съответствието на техническите продукти

ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОДУКТИ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ДИРЕКТИВИ И РЕГЛАМЕНТИ ЕСТИ е с утвърдено име на българския пазар в сертификацията на технически продукти.

Нотифициран орган сме по Директива 2014/53/ЕС за предоставянето на пазара на радиосъоръжения и оценяване на съответствието, Директива 2006/42/ЕО относно машините на Европейският парламент и на Съвета и предстояща нотификация по Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейският парламент и Съвета относно Личните предпазни средства.

Нашата цел е да бъдем полезни на икономическите оператори със специализираните си услуги и да осигуряваме експертиза за почти всички сектори на икономиката.

ВИЖТЕ ОЩЕ