ЕСТИ

Още от нашите продукти

Лични предпазни средства

ПРЕДСТОЯЩА НОТИФИКАЦИЯ Оценяване съответствието на Лични предпазни средства Регламент (ЕС) 2016/425  за Лични предпазните средства е в основата на европейското за...

Вижте още

Машини

Оценяване съответствието на машини Директива 2006/42/EO е в основата на европейското законодателство за регулиране на сектор машини от отрасъл машиностроене. Тя оси...

Вижте още

Радиосъоръжения

Оценяване съответствието на Радиосъоръжения                                                    Директива 2014/53/ЕС за предоставянето на пазара на радиосъоръ...

Вижте още

ЕСТИ

М И С И Я • Да подпомагаме икономическите оператори да повишават безопасността, качеството и ефективността на своите продукти и процеси, чрез специализираните си услуги в областта на оценяване на съответствието. Да създаваме дългосрочна добавена стойност за бизнеса и обществото като цяло.

Портфолио

Нашето портфолио

ЕСТИ

Нашите услуги

Лични предпазни средства

Оценяване съответствието на Лични предпазни средства

Регламент (ЕС) 2016/425  за Лични предпазните средства е в основата на европейското законодателство за регулиране на проектирането и производството на ЛПС в стр…

Вижте още

Машини

Оценяване съответствието на машини
Директива 2006/42/EO е в основата на европейското законодателство за регулиране на сектор машини от отрасъл машиностроене.
Тя осигурява нормативната база за хармонизиране на съществените изисквания за здр…

Вижте още

Радиосъоръжения    

Оценяване съответствието на Радиосъоръжения                                                   

Директива 2014/53/ЕС за предоставянето на пазара на радиосъоръжения и оценяване на съответствието е в основата на евр…

Вижте още